Áp lục môi trường

Phương pháp tiếp cận mô hình khung ma trận Áp lực – Tình trạng – Phản hồi (PSR) và Động lực – Áp lực – Hiện trạng – Tác động – Đáp ứng (DPSIR)

5 / 5 ( 2 votes ) Các yếu tố, chỉ thị môi trường được tiếp cận và xác định thông qua mô hình khung ma trận Áp lực – Tình trạng – Phản hồi theo hình 1. Có nhiều hệ thống xung quanh vấn đề các chỉ thị được thiết lập và phát triển, […]

1 December, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững

Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn

4 / 5 ( 2 votes )   GS.TS.NGND Đặng Kim Chi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam I. MỞ ĐẦU             Với tổng diện tích tương đương khoảng 80% diện tích toàn quốc và là nơi sinh sống của khoảng  67 % dân số cả nước, nông thôn đóng vai trò […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Áp lực môi trường và phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển công nghiệp, khai thác khoáng sản ở Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) PGS.TS, Lê Trình Viện Khoa học môi trường và Phát triển I. MỞ ĐẦU Phát triển công nghiệp là con đường phải đi để tăng cường tiềm lực về kinh tế, quốc phòng của các quốc gia trên thế giới. Phát triển công nghiệp cũng là nhiệm vụ […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên khoáng sản, Văn bản tài liệu