cà phê

Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ – vi sinh từ bã cà phê

4.7 / 5 ( 4 votes ) Vũ Hải Yến Khoa Công nghệ sinh học – Thực phẩm – Môi trường Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) TÓM TẮT Sau khi chế biến và sử dụng cà phê, bã cà phê bị thải bỏ, gây ảnh hưởng đến môi trường. Nghiên cứu được […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu