các phương pháp xử lý nước thải bằng phương pháp hóa học

Nghiên cứu xử lý NH3 trong không khí chuồng chăn nuôi lợn bằng dung dịch siêu oxy hóa

5 / 5 ( 2 votes ) ThS. Trần Mạnh Hải*1, CN. Trần Đức Dự1, PGS.TS. Nguyễn Hoài Châu1 1 Viện Công nghệ môi trường- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nhà A30, số 18- Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội *Email: haitm.iet@gmail.com TÓM TẮT Chất thải chăn nuôi gia […]

19 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý

5 / 5 ( 3 votes ) 1       Tổng quan về nước thải sinh hoạt 1.1  Nguồn phát sinh, đặc thải nước thải sinh hoạt Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt khi dự án khu đô thi đi vào hoạt động chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của dân cư tại: Khu căn […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp