chất thải lây nhiễm

Đánh giá hiệu quả của công nghệ không đốt để xử lý CTRYT lây nhiễm tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT     ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG NGHỆ KHÔNG ĐỐT ĐỂ XỬ LÝ CTRYT LÂY NHIỄM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN         KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP   Chuyên ngành: Khoa học Môi trường     […]

22 May, 2017 Posted in Luận văn – luận án, Văn bản tài liệu

Tác hại của chất thải rắn y tế lây nhiễm tới môi trường

Tác hại đối với môi trường đất:           Đối với CTRYT nếu áp dụng công nghệ chôn lấp thì các vi sinh vật gây bệnh, các hóa chất độc hại có thể ngấm vào đất gây nhiễm độc đất làm cho việc tái sử dụng bãi chôn lấp gặp khó khăn. Tác hại đối với […]

14 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Tác hại của chất thải rắn y tế lây nhiễm tới sức khỏe cộng đồng

Đối tượng nguy cơ lây nhiễm: Tất cả những người phơi nhiễm với CTYTNH đều là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm. Nhóm đối tượng đó bao gồm: – Bác sĩ và y tá, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh, nhân viên hành chính – Người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú […]

14 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường