Tác hại của chất thải rắn y tế lây nhiễm tới môi trường

5/5 – (2 votes)

Tác hại đối với môi trường đất:

          Đối với CTRYT nếu áp dụng công nghệ chôn lấp thì các vi sinh vật gây bệnh, các hóa chất độc hại có thể ngấm vào đất gây nhiễm độc đất làm cho việc tái sử dụng bãi chôn lấp gặp khó khăn.

Tác hại đối với môi trường nước:

          CTRYT của bệnh viện có chứa nhiều hóa chất độc hại, phóng xạ, tác nhân gây bệnh có khả năng lây nhiễm cao như: Samonella, coliform, tụ cầu, liên cầu. Trực khuẩn Gram âm đa kháng.. Do đó, CTRYTLN nếu không được xử lý trước khi thải bỏ thì có thể gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước. Mặt khác nếu áp dụng công nghệ chôn lấp, nếu không thực hiện đúng kỹ thuật và không hợp vệ sinh. Đặc biệt là CTRYT được chôn lấp chung với chất thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Tác hại đối với môi trường không khí:

Chất thải của bệnh viện khi phát sinh cho đến khâu xử lý cuối cùng đều gây ra những tác động xấu đến môi trường không khí. Khi phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển chúng phất tán bụi, bào tử vi sinh vật, hơi dung môi vào không khí. Ở khâu xử lý phát sinh ra các khí độc hại HX, NOx, Đioxin, furan, các khí CH4, NH3, H2S. Các khí này nếu không xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *