chất thải nông nghiệp

Rủi ro quy mô lớn từ Thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp đến các suối nhỏ

Các dòng suối nhỏ là những nơi lưu trữ quan trọng cho đa dạng sinh học. Ở vùng nông nghiệp, các suối nhỏ có thể có nguy cơ de dọa do bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu. Ở Đức, hơn 50% tổng diện tích đất được sử dụng trong nông nghiệp. Trong năm 2014 […]

17 June, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường

Vấn đề quản lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội

TS. Nguyễn Song Tùng Viện Địa lí nhân văn- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam   TÓM TẮT Bài viết này đề cập đến vấn đề phát sinh và xử lý chất thải rắn nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Hiện trạng sản xuất nông nghiệp; hiện trạng phát sinh chất […]

9 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu