Chất thải y tế

Đánh giá công tác quản lý chất thải nguy hại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

5 / 5 ( 3 votes ) I. MỞ ĐẦU Chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, được sự quan tâm của Đảng và […]

19 August, 2016 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sức khỏe và môi trường, Văn bản tài liệu

Tác hại của chất thải rắn y tế lây nhiễm tới môi trường

5 / 5 ( 2 votes ) Tác hại đối với môi trường đất:           Đối với CTRYT nếu áp dụng công nghệ chôn lấp thì các vi sinh vật gây bệnh, các hóa chất độc hại có thể ngấm vào đất gây nhiễm độc đất làm cho việc tái sử dụng bãi chôn lấp […]

14 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Tác hại của chất thải rắn y tế lây nhiễm tới sức khỏe cộng đồng

5 / 5 ( 1 vote ) Đối tượng nguy cơ lây nhiễm: Tất cả những người phơi nhiễm với CTYTNH đều là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm. Nhóm đối tượng đó bao gồm: – Bác sĩ và y tá, điều dưỡng, nhân viên vệ sinh, nhân viên hành chính – Người bệnh […]

14 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường