chế phẩm sinh học

Kỹ thuật xử lý rác thải hộ gia đình bằng chế phẩm sinh học

5 / 5 ( 1 vote ) Hiện nay, chất thải rắn (CTR) nông thôn đã và đang trở thành vấn đề nổi cộm. Lượng CTR nông thôn phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng về thành phần và tính chất độc hại. Thực tế cho thấy, công tác thu gom và xử lý còn […]

22 August, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường