chỉ tiêu vi sinh vật

Hướng dẫn xác định Coli trên môi trường ENDO

5 / 5 ( 1 vote ) XÁC ĐỊNH COLI TRÊN MÔI TRƯỜNG ENDO Coli có tên khoa học là Escherichia coli, viết tắt là E. coli. Có 2 phương pháp biểu diễn kết quả Coli: – Coli Titre: số ml nước chứa 1 Coli. – Coli Index: số Coli có trong 1 lít nước. […]

7 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường