Công nghệ môi trường

Nguồn ô nhiễm từ sản xuất bia và biện pháp giảm thiểu

5 / 5 ( 2 votes ) Các chất thải gây ô nhiễm môi trường không khí Khí ô nhiễm phát sinh từ quá trình sản xuất bia chủ yếu ở bộ phận lò hơi và lên men chính.Lượng phát sinh và loại khí thải phụ thuộc vào thiết bị sử dụng và điều kiện công […]

15 November, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Khí thải, Nước thải và nước cấp

Xử lý chất gây rối loạn nội tiết trong nước thải bằng phương pháp điện hoá

5 / 5 ( 1 vote ) Võ Hữu Công1, Nguyễn Thanh Lâm1, Đinh Thị Hải Vân1, Trần Đức Viên2 và Yutaka Sakakibara3 1Bộ môn Quản lý Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội Email: vhcong@vnua.edu.vn 2Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội Email: tdvien@cares.org.vn […]

18 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Giải pháp xử lý bùn thải tại các nhà máy chế biến thủy sản

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Thị Hải Lý1, Phan Mộng Thu2, Phan Thị Tú Anh2 [1] Khoa Tài nguyên & Môi trường – Trường Đại học Đồng Tháp 2 Khoa Nông nghiệp – Thủy sản & Phát triển nông thôn – Trường Cao đẳng Sóc Trăng TÓM TẮT                 Bùn lắng từ […]

18 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Quản lý tổng hợp về khôi phục làm sống lại các ao, hồ, kênh, mương, sông bị ô nhiễm suy thoái

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Ngọc Lý Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) VUSTA I. GIỚI THIỆU Ô nhiễm sông rạch kênh mương nhỏ (kênh mương rạch sông dưới 10 km) và các ao hồ nhỏ đô thị, nông thôn là một thách thức mang tính […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất linh kiện điện tử

3.3 / 5 ( 3 votes ) I. Các tác động môi trường do hoạt động của dự án 1.1. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội a./. Tác động tích cực – Khai thác hiệu quả hoạt động của KCN, tăng nguồn thu cho ngân sách, ngoại tệ cho đất nước qua […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Khoa môi trường ĐHKH Tự Nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh

5 / 5 ( 1 vote ) Ngành nghề tuyển sinh: Khoa học Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Tốt nghiệp Đại học Khoa môi trường có thể làm việc gì: Làm giáo viên giảng viên, nghiên cứu viên Ngành Môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, giáo viên phổ thông […]

29 October, 2015 Posted in Giới thiệu Doanh nghiệp, Khác

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

5 / 5 ( 1 vote ) Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ Môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Văn Hữu Tập Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………………. TÓM TẮT Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xử lý nước rỉ rác sau […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Hướng dẫn phân tích BOD

2.7 / 5 ( 7 votes ) 1.Giới thiệu chung BOD (Biochemical Oxygen Demand) được hiểu là nhu cầu oxy hóa sinh hóa, có liên quan trưc tiếp đến hàm lượng chất hữu cơ có thể phân hủy sinh học được có trong mẫu nước thải. BOD được đo bằng lượng oxy bị tiêu thụ […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Phân tích và thí nghiệm môi trường, Quan trắc môi trường

Chôn lấp rác thải ở Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) Ở Việt Nam những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở lên trầm trọng và phổ biến dẫn tới suy thoái môi trường đất, nước, không khí, đặc biệt là tại các đô thị lớn lượng chất thải rắn và nước thải ngày […]

26 October, 2015 Posted in Tin trong nước, Tin tức môi trường

Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

4 / 5 ( 3 votes ) Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở […]

26 October, 2015 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu