đa dạng loài

Nghiên cứu hiện trạng, đặc điểm sinh học và sinh sản của trắc dây (dalbergia annamensis a. chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên và đề xuất biện pháp bảo tồn

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Thị Kim Triển(1), Nguyễn Khoa Lân(2), Trần Thị Tú(3), Trần Hiếu Quang(3) 1. Trường Đại học Phú Yên 2 . Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 3 . Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Email: tutrancreb@yahoo.com Tóm tắt Trắc dây […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Hiện trạng đa dạng sinh học và các vấn đề ưu tiên trong quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam

4.3 / 5 ( 6 votes ) TS. Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội E-mail: pacuong@monre.gov.vn / pacuong@yahoo.com   TÓM TẮT Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững