động đất

Làm thế nào để biết và phòng tránh động đất, sóng thần.

  Động đất và sóng thần được liệt kê vào danh sách các thiên tai trong đó hai thiên tai thảm họa này luôn đi đầu về mức độ thiệt hại khủng khiếp nhất. Vậy đã có rất nhiều trận sóng thần và động đất đã xảy ra làm thế nào để chúng ta nhận […]

9 December, 2016 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu