giảm phát thải CO2

New York thiết lập mục tiêu lưu trữ năng lượng mới

5 / 5 ( 2 votes ) Cơ quan Lập pháp Bang New York gần đây đã thông qua dự luật thiết lập một chương trình triển khai lưu trữ năng lượng, bao gồm mục tiêu lưu giữ năng lượng cho năm 2030. Dự luật, được tài trợ bởi Nữ Dân Biểu Amy Paulin và […]

7 July, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường

Đánh giá giá trị kinh tế và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính CO2 của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế

5 / 5 ( 1 vote ) Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang Viện Tài nguyên và Môi trường- Đại học Huế E-mail: tutrancreb@yahoo.com TÓM TẮT Kết quả đã xác định được 27 loài TVNM thuộc 26 chi, 22 họ của 2 ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). TVNM ở Rú Chá có […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Khí thải, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững