New York thiết lập mục tiêu lưu trữ năng lượng mới

5/5 – (2 votes)

Cơ quan Lập pháp Bang New York gần đây đã thông qua dự luật thiết lập một chương trình triển khai lưu trữ năng lượng, bao gồm mục tiêu lưu giữ năng lượng cho năm 2030.

Dự luật, được tài trợ bởi Nữ Dân Biểu Amy Paulin và Thượng Nghị Sĩ Joseph Griffo, đã được hai thẩm phán của cơ quan lập pháp thông qua và hiện nay sẽ được Thống đốc bang New York Andrew Cuomo xem xét.

Phó chủ tịch Paulin cho biết: “Việc mở rộng kho lưu trữ năng lượng là rất quan trọng để New York đạt được các mục tiêu của mình bằng cách cho phép sử dụng năng lượng tái tạo liên tục, giảm nhu cầu về năng lượng sử dụng nhiên liệu hoá thạch. Lưu trữ cũng làm tăng khả năng phục hồi của lưới điện.

Bà cho biết thêm: “Việc tạo ra một chương trình triển khai lưu trữ năng lượng sẽ làm tăng việc lắp đặt các hệ thống lưu trữ năng lượng trong toàn bang và đẩy nhanh những lợi ích này”.

Ông Bill sẽ chỉ đạo Ủy ban Dịch vụ Công cộng của Nhà nước (PSC) xây dựng một Chương trình Triển khai Lưu trữ Năng lượng, bao gồm cả việc thiết lập một mục tiêu cho việc lắp đặt các hệ thống lưu giữ năng lượng đủ tiêu chuẩn vào năm 2030.

Theo Hiệp hội lưu trữ năng lượng (ESA), PSC sẽ bắt đầu quá trình thảo luận để xác định các khóa học thích hợp nhất cho nhà nước với các đầu vào từ các tiện ích, khách hàng và các bên liên quan khác.

PSC sẽ tham khảo ý kiến với Cơ quan Phát triển và Phát triển Năng lượng bang New York (NYSERDA)  trong việc thiết lập mục tiêu lưu trữ năng lượng với NYSERDA và sau đó quản lý chương trình triển khai lưu trữ năng lượng.

Matt Roberts, Giám đốc điều hành của ESA, cho biết: “New York tiếp tục là một trung tâm đổi mới năng lượng và là một mô hình để tận dụng các chính sách hiệu quả và các cấu trúc thị trường để thúc đẩy các giải pháp thực tiễn.”

Ông cho biết thêm: “Luật này sẽ đem lại những lợi ích đáng kể cho người dân đóng thuế tại New York, cải thiện độ tin cậy của hệ thống, giảm chi phí năng lượng, và tăng cường sử dụng năng lượng bền vững.”

Roberts nói thêm rằng công việc lưu giữ năng lượng ở New York đã tăng hơn 30% trong vòng bốn năm qua đến khoảng 3.900.

Tin tức theo sau thông báo rằng bang New York có kế hoạch đầu tư 1,5 tỉ đô la vào các dự án năng lượng tái tạo như là một phần trong việc theo đuổi 50% năng lượng tái tạo của bang vào năm 2030.

Nguồn: climateactionprogramme.org

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *