hệ sinh thái

Nghiên cứu xác định yêu cầu duy trì dòng chảy tối thiểu trên dòng chính sông Vu Gia – Thu Bồn, phục vụ phát triển bền vững hệ sinh thái

5 / 5 ( 3 votes ) NCS. Thân Văn Đón(1), TS. Tống Ngọc Thanh(2) PGS.TS. Lã Thanh Hà(3) Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường […]

29 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên nước, Văn bản tài liệu

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Nam Định

5 / 5 ( 1 vote ) Phan Văn Phong Phó GĐ Sở TN&MT Nam Định   I. HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Tỉnh Nam Định nằm ở phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, dân số gần 2 triệu người, có diện tích: 1.669 km2. Tỉnh Nam Định có 2 trong số […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Hiện trạng đa dạng sinh học và các vấn đề ưu tiên trong quản lý đa dạng sinh học tại Việt Nam

4.3 / 5 ( 6 votes ) TS. Phạm Anh Cường, Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường Số 10 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội E-mail: pacuong@monre.gov.vn / pacuong@yahoo.com   TÓM TẮT Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế, […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững