khắc phục ô nhiễm

Nguồn nước của chúng ta đang bị ô nhiễm trầm trọng.

4.7 / 5 ( 8 votes ) Nước đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với mọi loài động thực vật. Nhưng không biết từ bao giờ nguồn nước lại bị ô nhiễm và ngày càng trầm trọng như ngày nay. Nước bị thay đổi về thành phần cũng như chất lượng, các […]

12 December, 2016 Posted in Tài nguyên nước, Tin tức môi trường

Ô nhiễm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật

3.5 / 5 ( 2 votes ) ThS. Hồ Kiên Trung Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường TS. Trần Quốc Việt Giám đốc Trung tâm phân tích và chuyển giao công nghệ Viện Môi trường nông nghiệp   I. MỞ ĐẦU Từ lâu, nhân dân ta đã sử […]

5 November, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Khí thải

Tổng quan về các áp lực lên môi trường nước ta hiện nay và một số định hướng, giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường thời gian tới

5 / 5 ( 3 votes ) Cục Kiểm soát ô nhiễm – Tổng cục Môi trường  I. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm qua, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu sắc và toàn diện, kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, ngày càng […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu