khí nhà kính CO2

Vòng lặp cácbon điôxit trong đại dương

5 / 5 ( 2 votes ) Các đại dương rất hấp thụ carbon dioxide (CO2) từ không khí, nhưng khi nước sâu của chúng được đưa lên bề mặt, bản thân đại dương có thể là nguồn gây ra hiện tượng khí nhà kính phổ biến này. Các mô hình gió cùng với vòng […]

21 March, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường

Nghiên cứu khả năng cắt giảm khí nhà kính từ các công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Huế

5 / 5 ( 2 votes ) TS. Nghiêm Vân Khanh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội TÓM TẮT Việt Nam là một trong số nhiều nước đang phát triển có hệ thống quản lý chất thải rắn chưa bảo đảm phân loại tại nguồn, công nghệ xử lý chất thải rắn còn đơn […]

27 February, 2017 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Chưa được phân loại, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu

Đánh giá giá trị kinh tế và tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính CO2 của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế

5 / 5 ( 1 vote ) Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang Viện Tài nguyên và Môi trường- Đại học Huế E-mail: tutrancreb@yahoo.com TÓM TẮT Kết quả đã xác định được 27 loài TVNM thuộc 26 chi, 22 họ của 2 ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). TVNM ở Rú Chá có […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Khí thải, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững