khí thải lò đốt

QCVN 02:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông s ố ô nhiễm trong khí thải lò đốt chất thải rắn y tế. 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Đánh giá hiệu quả hệ thống xử lý khí thải của lò đốt rác phát điện tại nhà máy xử lý rác, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

TS.Ngô Trà Mai1*, ThS.Nguyễn Thị Thúy Hằng2 , KS.Khuất Thị  Hồng3 1,2,3TT Vật lý và Công nghệ Môi trường – Viện Vật Lý Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ VN, số 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội *Email: ntmai@iop.vast.ac.vn hoặc ngotramai@gmail.com TÓM TẮT Hoạt động lò đốt rác công suất 300 tấn/ngày, […]

17 November, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Khí thải