lập báo cáo ĐTM

Tác động môi trường từ hoạt động nhà máy nước giải khát có cồn và giải pháp giảm thiểu

Trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất nước tinh khiết, nước giải khát đóng chai, đồ uống có cồn và thực tiễn hoạt động sản xuất, Bản đề án bảo vệ môi trường cho Nhà máy sản xuất nước giải khát và đồ uống có sẽ tập trung phân […]

27 October, 2015 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Khí thải, Nước thải và nước cấp, Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá tác động môi trường trang trại lợn

Trong quá trình xây dựng và vận hành khu chăn nuôi của dự án, ông Nguyễn Thành Chinh áp dụng các biện pháp tổ chức chăn nuôi hợp lý và an toàn các tác động tiêu cực sau có thể tránh, không gây ảnh hưởng tới môi trường khu vực, đặc biệt là môi trường […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Đánh giá tác động môi trường xây dựng khu dân cư

NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG 1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải giai đoạn thi công Cải tạo giải phóng mặt bằng, xây đặt cống và xây dựng công trình tác động tới môi trường không khí xung quanh. – Bụi: Do việc san ủi giải phóng mặt bằng, đào móng xây đặt […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các tác động môi trường từ hoạt động nhà máy gạch Tuynel

1. NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG Các tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gạch Tuynel được xem xét và đánh giá xuyên suốt từ quá trình xây dựng hạ tầng cơ sở cho đến khi Dự án hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Các tác động môi trường từ dự án hoạt động lắp ráp xe máy – ô tô

Tác động đến các yếu tố môi trường do hoạt động sản xuất gây nên bao gồm: + Tác động đến chất lượng môi trường không khí + Tác động do tiếng ồn từ phân xưởng động cơ + Tác động do chất thải rắn + Tác động đến các yếu tố kinh tế, xã […]

26 October, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Nguyên tắc hoạt động của thiết bị xử lý bụi và khí thải

Khí bẩn được thổi từ dưới lên theo chiều đi ra từ lò hơi, phân bố đều trong thiết bị, nước cùng các chất hấp thụ nhờ các ống dẫn phun từ trên xuống dưới. Bụi do dính nước, tích tụ xuống dưới đáy thiết bị, được xả ra dưới dạng nước cặn bẩn. Các […]

26 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Công nghệ môi trường, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Khí thải, Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường

Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý trong Đánh giá tác động dự án thu gom và xử lý chất thải rắn

Khi thực hiện đánh giá tác động môi trường cần căn cứ vào các văn bản pháp luật quy định làm cơ sở đánh giá, phân tích các tác động của hoạt động phát triển đến môi trường và con người. Một số căn cứ kỹ thuật và pháp lý cần có là: Căn cứ […]

26 October, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường