mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí

Hướng dẫn phân tích khí Nitơ dioxit (NO2) từ mẫu khí

5 / 5 ( 2 votes ) I. Nguyên tắc: Phương pháp so màu dựa trên phản ứng của axit Nitơ (HNO2) với thuốc thử Griess-Ilesvay cho một hợp chất màu hồng. Khí NO2 được hấp thụ vào dung dịch NaOH, sau đó thêm CH3COOH để chuyển thành HNO2 theo phản ứng: Axit Nitơrơ tác […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe con người

3 / 5 ( 2 votes ) Bụi có kích thước tử 0,1 – 2000 µm thải ra trong quá trình đập, nghiền, nổ, mài, khoan… các chất rắn như đá, quặng, than, kim loại… Một số bụi có dạng sợi như gốc hoá học, thực vật hoặc khoáng vật. Các bụi lớn, nặng thường […]

5 April, 2017 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

Một số biện pháp giúp bảo vệ sức khỏe trước ô nhiễm không khí

5 / 5 ( 1 vote ) Ô  nhiễm không khí là cụm từ trong những thời gian gần đây được nhắc đến khá là nhiều. Trước kia chỉ thấy được ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất,… nhưng khi công nghiệp phát triển, không chỉ chất thải thải ra môi trường nước mà ngay […]

30 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

Tình hình ô nhiễm không khí

4.7 / 5 ( 4 votes ) Không khí có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người và sinh vật là nơi mà con người có thể sống trong đó suốt cả cuộc đời, làm việc và nghỉ ngơi. Sức khỏe và cảm ứng của con người, sự sinh trưởng và phát […]

15 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải

các mô hình kiểm soát ô nhiễm không khí

5 / 5 ( 2 votes ) Trong công tác kiểm soát và quản lý chất lượng môi trường không khí, việc đánh giá và dự báo ô nhiễm theo phương pháp định lượng là hết sức quan trọng, giúp các nhà quản lý hoạch định chính sách và các nhà công nghệ đưa ra […]

15 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải