môi trường nông nghiệp

Dự báo, phòng ngừa và giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường do hoạt động phát triển kinh tế tại khu vực nông thôn

  GS.TS.NGND Đặng Kim Chi Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam I. MỞ ĐẦU             Với tổng diện tích tương đương khoảng 80% diện tích toàn quốc và là nơi sinh sống của khoảng  67 % dân số cả nước, nông thôn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu