nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học

Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học

3.2 / 5 ( 49 votes )      Sự suy giảm đa dạng sinh học      Đa dạng sinh học đang bị suy giảm với tốc độ nhanh hơn hẳn so với bất kỳ thời kỳ nào kể từ khi loài khủng long bị tuyệt diệt cách đây khoảng 65 triệu năm. Người ta cho […]

15 December, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững