nước thải đô thị

Xử lý nước thải quy mô hộ gia đình hiệu quả – giải pháp hiệu quả

5 / 5 ( 1 vote ) Theo kết quả tổng quan điều tra dân số thì dân số nông thôn Việt Nam chiếm 76,5% tổng dân số cả nước. Tuy nhiên nếu tính cả dân số các đô thị loại V chiếm khoảng 7% thì địa bàn cấp nước và vệ sinh nông thôn […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Quản lý, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị tại Việt Nam-đề xuất và khuyến nghị

5 / 5 ( 1 vote ) 1) GS TS Trần Hiếu Nhuệ, 2) TS Trần Thị Hiền Hoa 1)Viện Kỹ Thuật Nước và Công nghệ Môi trường 2)Bộ môn Cấp Thoát nước, Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng TÓM TẮT Hiện nay, Việt Nam đang triển khai xây dựng các […]

5 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản tài liệu