nuôi lợn

Phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi

5 / 5 ( 1 vote ) 1 Kĩ thuật yếm khí Nước thải chăn nuôi thuộc loại giàu SS, COD, N, P, vì vậy để xử lý nước thải chăn nuôi kĩ thuật yếm khí luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Cũng như các quá trình sinh học khác, quá trình xử lý […]

1 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp