rác thải biển

Thách thức đổi mới toàn cầu về plastic biển mở ra cuộc thi cho sinh viên đầu tiên trên thế giới

5 / 5 ( 3 votes ) Cuộc thi sinh viên đầu tiên trên thế giới để tìm ra giải pháp tiếp theo cho vấn đề rác thải biển toàn cầu được tạo ra cho sinh viên trên toàn thế giới. Được tổ chức bởi Môi trường Liên Hợp Quốc. Thí nghiệm Đổi mới Nhựa […]

7 July, 2017 Posted in Tin quốc tế, Tin tức môi trường