tác hại của rác thải sinh hoạt

Ô nhiễm môi trường: chúng ta làm gì với rác thải

5 / 5 ( 1 vote ) Mọi người định nghĩa rác thải như thế nào ? Đó là những thứ chúng ta không dùng đến nữa, mất chức năng sử dụng, những đồ thừa, vụn vặt, những thứ đã hỏng hóc….có rất nhiều thứ mà chúng ta thường quy về một tên gọi đó […]

18 November, 2016 Posted in Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn