tái chế rác thải điện tử

Nguy hiểm từ rác thải điện tử.

Theo thống kê mỗi ngày có hơn 9 tấn rác thải điện tử được thải ra môi trường mà không được xử lí. Rác thải công nghiệp đều là những vật dụng hết hạn sử dụng trong chúng chứa nhiều hóa chất gây hại không chỉ trực tiếp đến cơ thể con người mà nó […]

12 December, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại