Tổ chức Y tế Thế giới

Tình hình ô nhiễm không khí

Không khí có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người và sinh vật là nơi mà con người có thể sống trong đó suốt cả cuộc đời, làm việc và nghỉ ngơi. Sức khỏe và cảm ứng của con người, sự sinh trưởng và phát triển của tất cả các loài động […]

15 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Khí thải