trái đất nóng lên

Việt Nam đang phải chịu hậu quả gì khi trái đất nóng lên

5 / 5 ( 1 vote ) Một năm qua thật là một năm có nhiều biến động về thời tiết cũng như thiên tai đối với Việt Nam. Lịch sử khí hậu Việt Nam chưa ghi nhận một năm nào mà nó lại có nhiều biến động như năm nay. Hết mưa bão lại […]

12 December, 2016 Posted in Chưa được phân loại

Biến đổi khí hậu và vấn đề mực nước biển dâng

1.5 / 5 ( 2 votes ) “Biến đổi khí hậu và vấn đề mực nước biển dâng”  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam  Những năm 90 của thế kỷ XX, toàn thế giới quan tâm đến vấn đề môi trường. Con người tự hỏi chúng ta đang làm gì với […]

26 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu