vi sinh vật

Hướng dẫn xác định tổng số Vi khuẩn kỵ khí Clos.welchii

5 / 5 ( 1 vote ) XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN KỊ KHÍ CLOS.WELCHII 1. Đại cương Clostridium Welchii (viết tắt là Clos. welchii) là một loại VK kị khí, sông trong phân người và gia súc. Ngoài ra chúng còn có ở trong đất, nước bị nhiễm phân. – Clos. welchii là […]

7 January, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường

Đặc tính một số môi trường phân lập và chuẩn đoán vi khuẩn gây bệnh

3.5 / 5 ( 6 votes ) Trong phòng thí nghiệm y tế, để phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh cần phải sử dụng đến nhiều loại môi trường nuôi cấy và hoá chất thích hợp cho một số thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm sinh hoá. Bên cạnh đó, việc […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Phân tích và thí nghiệm môi trường