xử lý chất thải rắn

Các phương pháp xử lý chất thải rắn

4 / 5 ( 19 votes ) Mục đích của việc xử lý chất thải là nhằm: –       Chuyển chất thải sang một dạng khác ít độc hại hơn, dễ kiểm soát hơn, –       Chuyển chất thải thành chất khác có thể sử dụng có ích, –       Làm giảm thể tích hoặc khối lượng nhằm […]

3 August, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Hướng dẫn thu gom, phân loại rác thải làm phân vi sinh cấp thôn bản

5 / 5 ( 1 vote ) Tổ chức thu gom, xử lý rác thải: + Rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình được chia thành 2 loại: rác hữu cơ (rau cỏ, thức ăn hỏng, vỏ trái cây…) và vô cơ (thuỷ tinh, túi nilon, đất đá …), đựng trong các túi ni […]

7 April, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường

Các tác phẩm độc đáo từ chất thải rắn

5 / 5 ( 1 vote ) Chổi làm từ chai nhựa bỏ đi Đồ chơi tái chế Sự sáng tạo tuyệt vời Bức tường làm từ 3793 chai nhựa thải Những nhân vật hoạt hình từ chất thải  

10 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường