xử lý chất thải y tế

Các công nghệ không đốt áp dụng xử lý Chất thải rắn y tế lây nhiễm

5 / 5 ( 1 vote ) Hiện nay, trên thế giới có nhiều loại công nghệ không đốt được áp dụng để xử lý CTRYTLN và được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, nếu dựa trên các quá trình cơ bản được sử dụng để khử trùng CTRYT thì các công […]

14 January, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Chưa được phân loại, Công nghệ môi trường