xử lý chất thải

Các kỹ thuật ủ sinh học xử lý rác thải hữu cơ hiệu quả cao

5 / 5 ( 1 vote ) Phương pháp ủ phân theo luống dài Dạng đánh luống cấp khí tự nhiên là quá trình ủ phân trong đó chất thải rắn được sắp xếp theo các luống dài, hẹp và được đảo trộn theo một chu kỳ nhất định nhằm cấp khí cho luống ủ. […]

15 March, 2017 Posted in Bài giảng – giáo trình, Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường, Văn bản tài liệu

Lợi ích lớn từ chất thải chăn nuôi – nhiều người chưa biết

5 / 5 ( 1 vote ) Ngày nay, ngành chăn nuôi nước ta đang có những dịch chuyển nhanh chóng từ chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại, công nghiệp; từ chăn nuôi nhỏ lẻ lên chăn nuôi quy mô lớn. Đảng và Chính phủ quan tâm tới ngành chăn nuôi để […]

22 August, 2016 Posted in Chất thải rắn và nguy hại, Công nghệ môi trường