xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ

Tổng quan về nước thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý

5 / 5 ( 3 votes ) 1       Tổng quan về nước thải sinh hoạt 1.1  Nguồn phát sinh, đặc thải nước thải sinh hoạt Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt khi dự án khu đô thi đi vào hoạt động chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của dân cư tại: Khu căn […]

26 October, 2015 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp