Các bước phân tích N-NO3-

5/5 – (1 vote)

a/ Nguyên tắc :

Phản  ứng giữa nitrat và brucide ở pH= 2-3 tạo thành dung dịch có màu

vàng. Đo màu ở bước sóng 415 nm.

 

b/ Chuẩn bị thuốc thử : 

Hòa tan 1g Brucide (C23H26O4N2)2. H2SO4.7H2O) + 0,1g Axit sulfanil

(H2NC6H4SO3H) + 3ml HCl vào 70ml nước cất làm lạnh tới nhiệt độ và sau đó

định mức đến 100 ml với nước deion.

c/ Lập  đường chuẩn :

Chuẩn bị các ống thủy tinh chịu nhiệt có nút, dung tích khoảng 20mL

Chuẩn bị dung dịch chuẩn 1mg N-NO3-/L từ dung dịch gốc 1g/L.

2016-05-12_091137

d/ Cách tiến hành :

 

 1. Chuẩn bị mẫu nằm trong khoảng đường chuẩn < 1mg/l
 2. Lấy 5ml mẫu vào ống
 3. Thêm 1ml muối NaCl 30%
 4. Lắc trên máy rung 5 giây
 5. Thêm 5ml H2SO4 80%
 6. Làm lạnh dưới vòi nước
 7. Lắc 30 giây
 8. Thêm 0,2ml brucide sulfanil
 9. Lắc 30 giây
 10. Đun sôi ở >95oC
 11. Làm lạnh tới nhiệt độ phòng
 12. Đo ở bước sóng 415 nm

Yêu cầu kỹ thuật cho hàm lượng nitrat

Cho nước sinh hoạt  <50,0 mg/L-Theo TCVN 5502 : 1991 

Cho nước uống : < 5,0 mg/L – Theo TCVN 5501 : 1991

(Theo:  Analytical Methods for wastewater examination)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *