Hướng dẫn xác định Coli trên môi trường ENDO

5/5 – (1 vote)

XÁC ĐỊNH COLI TRÊN MÔI TRƯỜNG ENDO

Coli có tên khoa học là Escherichia coli, viết tắt là E. coli.
Có 2 phương pháp biểu diễn kết quả Coli:
– Coli Titre: số ml nước chứa 1 Coli.
– Coli Index: số Coli có trong 1 lít nước.

1. Đại cương về Coli:
– E. coli là một loại VKHK, sống trong phân người và động vật. Ngoài ra Coli còn sống trong đất, nước bị nhiễm phân. Vì vậy sự có mặt của Coli trong nước chứng tỏ nước bị nhiễm phân người hay động vật.
– Trong nước có Coli có thể có nguy cơ có các loại VK gây bệnh đường ruột khác. Vì vậy người ta gọi Coli là “chỉ điểm” của sự nhiễm phân.
– Đặc điểm hình thái: E. coli là loại trực khuẩn đường ruột, có hình que, kích thước từ 2- 3 x 0,5 ́m, có một số chủng có khả năng di động, một số không có khả năng di động, không bắt màu Gram (Gram âm).
2. Nguyên tắc xét nghiệm:
Dựa vào một số tính chất sinh hoá sau của Coli người ta đề ra phương pháp xác định chúng:
– Coli chịu được nhiệt độ cao, chúng có thể phát triển tốt ở nhiệt độ 420C.
– Sống và phát triển được trong môi trường axit.
– Coli có khả năng lên men đường lactoza, sinh hơi nhiều và nhanh.
– Có khả năng sinh indol.
3. Dụng cụ và môi trường:
a. Dụng cụ:
– Hộp lồng vô khuẩn: 3 cái.
– Ống hút 1 ml: 3 cái.
– Đèn cồn, bút viết kính.
– Tủ ấm 42 0C, bếp cách thuỷ.
b. Môi trường:
– Môi trường (MT) Endo đã khử trùng, đóng bình cầu, mỗi bình 100 ml.
– Nước muối sinh lý 0,85%, đóng ống 9 ml.
4. Kỹ thuật xét nghiệm:
– Đun chảy MT Endo trên nồi cách thuỷ.
– Pha loãng nước kiểm nghiệm ở các đậm độ khác nhau tuỳ theo độ bẩn của nước (1/10, 1/100, 1/1000…).
– Đánh số 3 hộp lồng theo độ pha loãng của mẫu nước.
– Cho vào hộp lồng mỗi hộp 1 ml nước có nồng độ tương ứng.
– Đợi thạch nguội đến 40- 45 0C, đổ vào hộp lồng, mỗi hộp khoảng 15 ml
– Để nguyên hộp thạch trên bàn phẳng, xoay nhẹ hộp theo 2 chiều để trộn đều thạch và nước thử.
– Để yên cho thạch đông, úp ngược, để kênh, cho vào tủ sấy đang có nhiệt độ 60 0C rồi tắt tủ sấy, đợi tới khi nhiệt độ trong tủ bằng nhiệt độ PTN thì lấy ra, úp ngược, nuôi cấy trong tủ ấm ở 420C/ 48h.
5. Đọc và tính kết quả:
– Đếm số khuẩn lạc mọc trên mặt thạch.
– Khẩn lạc của Coli có hình tròn, màu hồng, có bờ rõ. Nếu là Coliform thì không có ánh kim, nếu là E. coli thì có ánh kim.
Coliform là Coli tổng số, gồm các VK có dạng giống Coli, nhưng không nhiễm phân; còn E. coli là Coli phân.
Chỉ số Coli (Coli Index) được xác định theo công thức:
2016-01-07_161247
*Trong đó:
– A: số KL có trong hộp cấy 1 ml nước nguyên mẫu,
– B: số KL có trong hộp cấy 1 ml nước K/N pha loãng 1/10.
– C: số KL có trong hộp cấy 1 ml nước K/N pha loãng 1/100.
– S: số trung bình mẫu, ở đây S = 3.
So sánh kết quả với tiêu chuẩn vệ sinh cho phép để đánh giá chất lượng vệ sinh của mẫu nước.
– Coliform: tiêu chuẩn cho phép là 3 khuẩn lạc/1 lít nước sinh hoạt.
– E. coli: tiêu chuẩn cho phép là 0 khuẩn lạc/1 lít nước sinh hoạt.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *