Hướng dẫn xác định tổng số Vi khuẩn kỵ khí Clos.welchii

5/5 – (1 vote)

XÁC ĐỊNH TỔNG SỐ VI KHUẨN KỊ KHÍ CLOS.WELCHII

1. Đại cương
Clostridium Welchii (viết tắt là Clos. welchii) là một loại VK kị khí, sông trong phân người và gia súc. Ngoài ra chúng còn có ở trong đất, nước bị nhiễm phân.
– Clos. welchii là một loại trực khuẩn hình que có kích thước lớn: 3- 4 x 1 ́m, hai đầu hơi tròn, thường đứng riêng lẻ, không di động, có khả năng sinh nha bào, nha bào hình bầu dục, nằm giữa hay gần đầu của VK, bắt màu Gram dương.
– Clos. Welchii có khả năng lên men đường, sinh nhiều hơi khí (khí sunfua hydro – H2S ), có mùi hôi. Trong thạch đứng chúng mọc thành khuẩn lạc hình hạt đỗ, có màu đen. Nếu để lâu, do sinh hơi nhiều sẽ làm nứt vỡ mặt thạch.
– Clos. welchii có khả năng sinh nha bào nên sống dai, chịu được nhiệt độ cao (ở 100 0C sau 5 phút mới chết, ở 75 0C sau 15 phút). Do đó khi tiến hành xét nghiệm Clos. Welchii phải đun cách thuỷ ở 70 0C trong 10 phút để tiêu diệt các loại tạp khuẩn khác có trong nước kiểm nghiệm.
– Môi trường để nuôi cấy Clos. welchii là MT Wilson Blair có phèn sắt và sunfit natri. Trong MT này Clos. welchii sẽ mọc thành những khuẩn lạc màu đen là do khí H2S tạo ra tác dụng với FeCl3 có trong MT tạo thành FeS có màu đen, khí này rất độc đối với các thuỷ sinh vật.

2. Dụng cụ và môi trường
a. Dụng cụ:
– Ống hút vô trùng loại 1, 2, 10 ml.
– Nồi đun cách thuỷ, tủ ấm.
– Nhiệt kế bách phân.
– Ống khẩn tà.
b. Môi trường và hoá chất:
– Môi trường Wilson Blair đóng ống khẩn tà, mỗi mẫu nước cần 3 ống.
– NaCl 0,85% để pha loãng mẫu nước.
– Sunfit natri Na2SO3 25%,
– Phèn sắt FeCl3 5%.

3. Cách tiến hành
– Đun cách thuỷ MT Wilson Blair trong ống khẩn tà trên nồi cách thuỷ cho chảy lỏng.
– Pha loãng nước kiểm nghiệm ở các nồng độ 1/10, 1/100, 1/1000… tuỳ theo độ bẩn của nước.
– Đánh số 3 ống khẩn tà theo độ pha loãng của mẫu nước.
– Lấy MT Wilson Blair đã chảy lỏng ra, để nguội đến 60 0C rồi cho vào mỗi ống 10 ml nước kiểm nghiệm có nồng độ pha loãng tương ứng. (Na2SO3 và FeCl3 đã được cho vào từ lúc nấu MT).
– Đun cáh thuỷ các ống môi trường đã cấy nước ở 70 0C/ 10 phút rồi đem làm nguội dưới vòi nước cho đông lại (cần giữ cho ống thạch không bị nghiêng).
– Đặt các ống khẩn tà vào tủ ấm ở 37 0C/ 24 h. Từ 8- 12 h theo dõi khuẩn lạc mọc và ghi kết quả sơ bộ, đề phòng VK mọc nhanh, sinh hơi nhiều làm nứt vỡ mặt thạch, không đếm được.

4. Đọc và tính kết quả
– Sau 24 h lấy các ống khẩn tà ra, đếm số khuẩn lạc mọc trong từng ống thạch, mỗi khuẩn lạc là một VK.
– Đặc điểm khuẩn lạc của VK kị khí Clos. welchii là hình hạt đỗ, có màu đen, mùi hôi.
– Tổng số VK kị khí có trong 10 ml nước được tính theo công thức:
2016-01-07_161819
*Trong đó:
– A: số KL có trong ống cấy 10 ml nước nguyên mẫu,
– B: số KL có trong 10 ml nước kiểm nghiệm pha loãng 1/10,
– C: số KL có trong ống cấy 10 ml nước pha loãng 1/100.
– S: số trung bình mẫu, ở đây S = 3.
So sánh kết quả với tiêu chuẩn vệ sinh cho phép để đánh giá chất lượng vệ sinh của mẫu nước.
– Tiêu chuẩn cho phép của Clos. Welchii là 0 khuẩn lạc/10 ml nước sinh hoạt (tức là không được có một VK kị khí nào trong nước kiểm nghiệm). Nếu có chứng tỏ nước bị nhiễm phân lâu ngày.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *