Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

5/5 – (1 vote)

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT

1. Giới thiệu chung

Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập từ năm 2002, trên cơ sở sát nhập Bộ môn Địa lý và Bộ môn Khoa học Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Hiện nay Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (hệ chính quy, liên thông, vừa làm vừa học, và chính quy theo địa chỉ) 03 ngành cử nhân khoa học: Cử nhân Khoa học Môi trường, Cử nhân Khoa học Địa lý và Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh công tác đào tạo, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một mảng quan trọng trong sứ mạng của Khoa. Từ khi thành lập đến nay, các cán bộ, sinh viên trong Khoa đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp mang lại hiệu quả tích cực.
2015-10-30_003509
Hiện tại Khoa có 31 cán bộ giảng viên cơ hữu, trong đó có 5 TS; 10 ThS-NCS; 14 ThS; 2 cử nhân. Bên cạnh đó, Khoa còn thường xuyên mời các giảng viên: Là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện Khoa Học & Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; các Viện, Trung tâm, Trường Đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

Về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, Khoa đã được trang bị các phòng thực hành, thí nghiệm (Phòng thực hành Địa lý Tài nguyên, Phòng thí nghiệm phân tích môi trường) với trang thiết bị hiện đại, mẫu vật phong phú đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu thực hành, thí nghiệm của sinh viên và cán bộ trong khoa.

2015-10-30_003655

2. Chương trình đào tạo

CỬ NHÂN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

– Thời gian đào tạo:4 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khoá:135 tín chỉ

– Đối tượng tuyển sinh:học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung cấp, cao đẳng.

– Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ

– Thang điểm:4

– Mục tiêu đào tạo:

Chương trình có mục đích đào tạo cử nhân khoa học môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức hiện đại vềquản lýmôi trường, công nghệ môi trường, kinh tế môi trường, phát triển bền vững….phục vụ sự phát triển bền vững đất nước.

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở và chuyên sâu về ngành Môi trường; phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, tìm giải pháp thích ứng môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn, khí thải…. Tìm các giải pháp khắc phục và thích ứng biến đổi khí hậu.

Đồng thời sau khi học xong Cử nhân có thể giảng dạy và điều hành trong lĩnh vực Quản lý môi trường, Công nghệ môi trư­ờng, Đánh giá tác động môi tr­ường, Nghiên cứu khắc phục ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường, năng lực thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường. Chương trình cũng trang bị cho sinh viên kiến thức về quản lý tài nguyên, quản lý môi trường…

Triển vọng công việc: Sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học Môi trường có nhiều triển vọng trong tìm kiếm công việc với nhiều vị trí đa dạng và phong phú từ các cơ quan quản lý nhà nước đến các doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất…. Cử nhân Khoa học môi trường sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực nhận công tác tại cácvị trí sau

-Là cán bộ kỹ thuật, quản lý hay điều hành dự án có liên quan đến môi trường;

-Có thể trở thành các nhà quản lý môi trường tốt trong các cơ quan quản lý nhà nước như Bộ tài nguyên môi trường, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và công nghệ và các bộ ngành, các sở, phong ban trực thuộc Bộ, trung ương và các tình, huyện có liên quan đến lĩnh vực môi trường, các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước có hoạt động vê lĩnh vực môi trường;

-Có thể làm việc trong các dự án trong nước và quốc tế về lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, phát triển cộng đồng, biến đổi khí hậu…. với vai trò là chuyên viên, chuyên gia hay người điều hành;

-Có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy về khoa học môi trường, công nghệ môi trường, quản lý môi trường… tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các Cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học có liên quan đến lĩnh vực môi trường;

-Có thể tiếp tục học tiếp lên trình độ Sau đại học ở trong nước và nước ngoài.

CỬ NHÂN KHOA HỌC ĐỊA LÝ

– Thời gian đào tạo:4 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khoá:135 tín chỉ

– Đối tượng tuyển sinh:học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung cấp, cao đẳng.

– Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ

– Thang điểm:4

– Mục tiêu đào tạo:

Chương trình Cử nhân Khoa học Địa lý nhằm cung cấp cho sinh viên: Phương pháp luận và các phương pháp nghiên cứu Địa lý học, khả năng am hiểu sâu rộng về đối tượng nghiên cứu và vai trò của Địa lý học trong đời sống xã hội; Những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các thành phần tự nhiên, kinh tế – xã hội và mối liên hệ có tính quy luật giữa chúng ở các cấp lãnh thổ khác nhau; Tư duy trọn vẹn, linh hoạt về tính hệ thống của các hợp phần tự nhiên, kinh tế – xã hội và các cấp lãnh thổ; Những kiến thức cơ bản về các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, và khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu Địa lý học; Các kiến thức cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, xã hội phục vụ nghiên cứu Địa lý học.

Sinh viên tốt nghiệp: Có kỹ năng phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và hệ thống các vấn đề tự nhiên, kinh tế – xã hội nảy sinh trên một lãnh thổ, hệ thống lãnh thổ và đề xuất được các giải pháp tối ưu nhằm mục tiêu phát triển bền vững; Có kỹ năng xây dựng, quản lý các dự án, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội ở cấp vĩ mô và vi mô; Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, khai thác internet, sử dụng phần mềm chuyên ngành để thành lập các loại bản đồ;Có kỹ năng giải đoán ảnh vệ tinh, sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa;Sử dụng tiếng Anh thành thạo, có khả năng đọc, dịch các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;Có kỹ năng và khả năng làm việc độc lập, hợp tác nhóm để hoàn thành nhiệm vụ;Nhiệt tình, nhạy bén và có trách nhiệm trong công việc; Có tư tưởng chính trị vững vàng; Có đạo đức và lối sống phù hợp với các chuẩn mực xã hội, biết trân trọng những thành tựu khoa học, văn hoá, nghệ thuật của nhân loại, của đất nước và dân tộc. Biết lấy giá trị đạo đức làm thước đo khi quyết định hành động.

Triển vọng công việc:Sinh viên tốt nghiệp ngành Cử nhân Khoa học Địa lý có đủ năng lực làm việc tại các Cơ quan, Ban, Ngành của Trung ương và địa phương liên quan đến lĩnh vực: khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên – môi trường, địa chính, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá và du lịch, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, thuỷ lợi;

Có thể làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên, lãnh thổ, dân số, chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững;

Có thể làm việc tại bộ phận kế hoạch, lập dự án, phát triển thị trường của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh;

Có thể tham gia giảng dạy Địa lý tại các bậc học (khi tích luỹ thêm một số học phần về nghiệp vụ sư phạm): trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn: cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

CỬ NHÂN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

– Thời gian đào tạo:4 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khoá:135 tín chỉ

– Đối tượng tuyển sinh:học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc, trung cấp, cao đẳng.

– Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ

– Thang điểm:4

– Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Đàotạo các cử nhân Quản lý tài nguyên và Môi trường có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh nghề nghiệp, có ý thức phục vụ cộng đồng, có năng lực giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng và luôn thay đổi, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Chuẩn đầu ra

* Kiến thức:

Nắm vững phương pháp luận và các phương pháp trong nghiên cứu, quản lý tài nguyên và môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững;

Có được những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, bản chất, quy luật thành tạo, phân bố của các loại tài nguyên và các vấn đề môi trường nảy sinh trong thăm dò, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên;

Có được kiến thức sâu rộng về các yếu tố môi trường, vấn đề ô nhiễm môi trường và các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường;

Có được những kiến thức cơ bản về các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại, và khả năng ứng dụng chúng trong nghiên cứu, quản lý Tài nguyên và Môi trường;

Nắm vững các kiến thức cơ bản của toán học, khoa học tự nhiên, xã hội phục vụ nghiên cứu, quản lý tài nguyên và môi trường.

* Kỹ năng

Có khả năng phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp và hệ thống các vấn đề trong quản lý tài nguyên và môi trường trên một lãnh thổ, hệ thống lãnh thổ và đề xuất được các giải pháp tối ưu nhằm mục tiêu phát triển bền vững;

Có kỹ năng xây dựng, quản lý các dự án, chiến lược bảo vệ và sử dụng tài nguyên bền vững ở cấp vĩ mô và vi mô;

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, khai thác internet, sử dụng phần mềm chuyên ngành trong quản lý tài nguyên và môi trường;

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công tác chuyên môn.

Có kỹ năng và khả năng làm việc độc lập, hợp tác nhóm để hoàn thành nhiệm vụ;

* Thái độ

Nhiệt tình, nhạy bén và có trách nhiệm trong công việc;

Có tư tưởng chính trị vững vàng, có đạo đức và lối sống phù hợp với các chuẩn mực xã hội, biết trân trọng những thành tựu khoa học, văn hoá, nghệ thuật của nhân loại, của đất nước và dân tộc. Biết lấy giá trị đạo đức làm thước đo khi quyết định hành động.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

Các cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường có khả năng công tác trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, ứng dụng và giáo dục.

Có thể làm việc tại các Cơ quan, Ban, Ngành từ Trung ương đến địa phương liên quan đến các lĩnh vực: tài nguyên – môi trường, Khoa học và công nghệ, Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Bộ tài nguyên – Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Các sở, phòng Tài nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ của các tỉnh, huyện…

Có thể làm việc tại những bộ phận liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý và khắc phục môi trường của các tập đoàn, tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp;

Có thể làm chuyên gia, cộng tác viên cho các Tổ chức quốc tế, Ban quản lý các dự án liên quan đến vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

Có thể tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến tài nguyên, môi trường ở các cấp học (khi tích luỹ thêm một số học phần về nghiệp vụ sư phạm) hoặc tiếp tục học tập ở các bậc học cao hơn: cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Khoa Khoa học Môi Trường và Trái đất,

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3703338

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *