Phiếu điều tra thu thập thông tin quản lý môi trường cảng cả

5/5 – (1 vote)

Để có cơ sở xây dựng, đề xuất một số giải pháp cơ bản về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý môi trường tại các cảng cá, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo trong cuộc khảo sát về đề tài “Quản lý Môi trường cảng cá Hạ Long, TP Hải Phòng. Những thông tin đóng góp này chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu chứ không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác.

(Hãy đánh dấu X  vào các câu trả lời phù hợp với ý kiến của ông/bà, đối với những câu hỏi mở xin hãy ghi rõ ý kiến của mình)

 1. THÔNG TIN CHUNG:

Địa điểm điều tra: Xã/Phường……………….Quận/Huyện……………….Tỉnh………………..

Cơ quan cung cấp số liệu:…………………………………………………………………………………

 1. NỘI DUNG PHỎNG VẤN
 2. QUY MÔ, CÔNG SUẤT CẢNG CÁ
 3. Thông tin chung về cảng:
STT Danh mục Đơn vị Số liệu Ghi chú
1 Năm xây dựng
2 Tổng mức đầu tư Triệu đồng
3 Nguồn vốn đầu tư
4 Cơ quan quản lý
5 Chiều dài của cảng m
6 Chiều rộng của cảng
7 Chiều sâu của cảng m
8 Dung lượng chứa của cảng theo thiết kế Chiếc
9 Số lượng tàu thuyền neo đậu thực tế Chiếc
9 Số lượng tàu thuyền neo đậu trung bình trong ngày Chiếc/ngày
10 Tổng công suất theo thiết kế Tấn/ngày
11 Công suất hiện tại Tấn/ngày
 1. Tổng số hộ dân/cơ sở tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại cảng cá:

………………………………………………………………………………………………….

 1. Thời gian hoạt động cao điểm nhất của cảng cá trong ngày:

    Buổi sáng từ:…………….đến………………

    Buổi chiều từ…………….đến…………..

 1. Thời điểm hoạt động cao điểm nhất trong năm:………..

     ……………..

 1. Nguồn hàng thủy sản bốc dỡ tại cảng được cung cấp cho những đối tượng nào dưới đây?
Nhà máy CBTS Nậu vựa Bằng xe lạnh đi các tỉnh Bán trực tiếp cho người đi chợ Khác
 1. THÔNG TIN VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ
 2. Cơ quan quản lý cảng cá:
1. Sở thủy sản
2. UBND  tỉnh
3. UBND  Quận/Huyện
3. Khác (ghi rõ):
 1. Tên gọi của cảng:………………………………………………………………………………………..
 2. Tổng số cán bộ công nhân viên làm việc tại cảng cá:………………………………………..
 3. Trong đó:

Số cán bộ có trình độ Đại học:………………

Số cán bộ có trình độ Cao đẳng:……………..

Số cán bộ có trình độ Trung cấp:………………

Số cán bộ chưa qua đào tạo:………………

 Số lao động phổ thông:……………….

 1. Cơ cấu tổ chức của cảng cá (Ghi rõ cơ cấu tổ chức từ trên xuống dưới):

………………………………………………………………………………………

 1. Hiện nay tại cảng cá đã bộ phận chuyên trách trong công tác quản lý môi trường chưa?

        Có                                                                Không

    Nếu có:

     Tên gọi của bộ phận chuyên trách:…………..

     Số lượng cán bộ chuyên trách:………………

     Cơ cấu tổ chức của bộ phận chuyên trách:…………………

     Chế độ lương bổng, trợ cấp:………………………  ..

 1. Việc quản lý cảng cá dựa trên những tiêu chí nào?

………………………………………………………………………………………………….

 1. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG TẠI CẢNG CÁ
 2. Tổng lượng chất thải rắn thải ra hàng ngày:…………………………………………………….
 1. Lượng chất thải rắn đã được thu gom và xử lý:………………………………………………..
 1. Lượng chất thải rắn chưa được thu gom xử lý:.. ……………………………………………….
 1. Hình thức thu gom và xử lý: ………………………………………………………………………….
 1. Tổng lượng nước thải sinh hoạt thải ra hàng ngày:…………………………………………..
 1. Hình thức thu gom và xử lý nước thải:……………………………………………………………
 1. Định kỳ mấy năm tiến hành nạ vét cảng một lần?

…………………

 1. Bùn sau khi nạo vét đươc xử lý như thế nào?

……………..

 1. Đánh giá chung về hiện trạng môi trường tại khu vực cảng cá:…………………………
 1. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý cảng cá:…………………………..
 1. Nguồn kinh phí hàng năm phục vụ cho công tác quản lý môi trường cảng cá lấy từ đâu?……………
 1. Hướng giải quyết các vấn đề môi trường tại cảng cá:……………………………………..

Xin chân thành cảm ơn sự tham gia cung cấp thông tin của ông/bà.

Kết thúc phỏng vấn!

………………………………………………………………………………………………….

[Nguồn: Phan Văn Bắc, Luận văn thạc sỹ, Quản lý Môi trường cảng cá Hạ Long, TP Hải Phòng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐH QG HN, 2008]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *