Rủi ro quy mô lớn từ Thuốc trừ sâu sử dụng trong nông nghiệp đến các suối nhỏ

5/5 – (2 votes)

Các dòng suối nhỏ là những nơi lưu trữ quan trọng cho đa dạng sinh học. Ở vùng nông nghiệp, các suối nhỏ có thể
có nguy cơ de dọa do bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu.

Ở Đức, hơn 50% tổng diện tích đất được sử dụng trong nông nghiệp. Trong năm 2014 đã có hơn 45.000 tấn trong tổng số 776 sản phẩm bảo vệ thực vật đã được bán để áp dụng trên khu vực này. Thuốc trừ sâu được sử dụng có thể xâm nhập vào nước mặt thông qua việc tràn, trôi dạt, hay thoát nước.

Hai nghiên cứu gần đây cho thấy nồng độ thuốc trừ sâu trong suối có thể đe doạ đa dạng sinh học nước ngọt ở châu Âu. Malaj và cộng sự (2014) đã phân tích dữ liệu cung cấp cho Liên minh châu Âu (EU) trong khuôn khổ Chỉ thị về Khung về Nước (WFD) và cho thấy rằng gần một nửa các thủy vực ở Châu Âu có nguy cơ bị de dọa từ thuốc trừ sâu. Stehle và Schulz đã tổng hợp  được của 23 loại thuốc trừ sâu trong EU từ các báo cáo khoa học và đã vượt quá đáng kể về nồng độ chấp nhận được theo luật định (RAC).

Nhóm nghiên cứu của Eduard Szöcs và đồng nghiệp đã tổng hợp số liệu để phân tích, bao gồm 1.766.104 phép đo thuốc trừ sâu trong 24.743 mẫu từ 2.301 điểm lấy mẫu ở các suối nhỏ. Eduard Szöcs cho biết: “Chúng tôi tìm thấy sự khác biệt lớn giữa các bang với số lượng các địa điểm lấy mẫu và sự phân bố không gian của chúng. Trong tổng số 478 các hợp chất khác nhau được sử dụng làm thuốc trừ sâu và các chất chuyển hóa của chúng được đo ít nhất một lần. Hầu hết các hợp chất này là thuốc diệt cỏ (179), thuốc trừ sâu (117) và thuốc diệt nấm (109).

 

Ảnh hưởng của sử dụng đất nông nghiệp và quy mô lưu vực:

Eduard Szöcs cho biết: “Chúng tôi đã tìm ra mối quan hệ tích cực giữa sử dụng đất nông nghiệp với số lượng vượt quá nồng độ giới hạn. Mô hình phi tuyến tính cho thấy, dưới 28% sản lượng nông nghiệp vượt quá nồng độ giới hạn trung bình cho thấy giảm 3,7 lần từ 0,39 (28% nông nghiệp trong lưu vực) lên 0,10 (phinông nghiệp). Kích thước lưu vực không có ý nghĩa thống kê về số lần vượt quá nồng độ giới hạn. Chúng tôi cũng không thể phát hiện sự tương tác đáng kể về mặt thống kê giữa quy mô lưu vực và nông nghiệp.”.

Kết quả của chúng tôi cho thấy các dòng suối nhỏ thường xuyên tiếp xúc với nồng độ thuốc trừ sâu có liên quan đến sinh thái. Trong một phần tư các luồng nhỏ, đã được vượt quá giới hạn nồng độ ít nhất một lần.
Nhìn chung, neonicotinoids có thể gây nguy cơ cao cho các hệ sinh thái nước ngọt. Hơn nữa, kết quả cung cấp thêm bằng chứng cho các tài liệu ngày càng tăng về những rủi ro phát sinh từ neonicotinoids cho các hệ sinh thái dưới nước và trên mặt đất.

 

Nguồn: Eduard Szöcs và cộng sự, 2017.

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *