Các tác phẩm độc đáo từ chất thải rắn

5/5 – (1 vote)

Chổi làm từ chai nhựa bỏ đi

2016-01-10_223113

Đồ chơi tái chế

2016-01-10_223402

2016-01-10_223539

Sự sáng tạo tuyệt vời

2016-01-10_223651

2016-01-10_223935

2016-01-10_224233

2016-01-10_224433

2016-01-10_224539

2016-01-10_224635

2016-01-10_224742

2016-01-10_224838

2016-01-10_224918

2016-01-10_224950

2016-01-10_225021

Bức tường làm từ 3793 chai nhựa thải

2016-01-10_225050

2016-01-10_225230

2016-01-10_225258

Những nhân vật hoạt hình từ chất thải

2016-01-10_225345

2016-01-10_225440

2016-01-10_225508

2016-01-10_225536

2016-01-10_225604

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *