Tag: đất canh tác chè

  • Nguyên nhân gây suy thoái đất trồng chè ở Việt Nam

    Nguyên nhân gây suy thoái đất trồng chè ở Việt Nam

    Hiện nay, ở Việt Nam cây chè đã được phân bố rộng trên phạm vi cả nước, hình thành lên nhiều vùng chè tập trung: vùng Tây Bắc (gồm Sơn La, Lai Châu), vùng Việt Bắc – Hoàng Liên Sơn (gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai), vùng Trung du Bắc Bộ (gồm…