Thách thức đổi mới toàn cầu về plastic biển mở ra cuộc thi cho sinh viên đầu tiên trên thế giới

5/5 – (3 votes)

Cuộc thi sinh viên đầu tiên trên thế giới để tìm ra giải pháp tiếp theo cho vấn đề rác thải biển toàn cầu được tạo ra cho sinh viên trên toàn thế giới. Được tổ chức bởi Môi trường Liên Hợp Quốc. Thí nghiệm Đổi mới Nhựa biển mời gọi sinh viên đại học trên toàn thế giới đưa ra các ý tưởng mới trong lĩnh vực kỹ thuật, truyền thông, kinh tế và mô hình hóa dữ liệu.

Mỗi năm, 8 triệu tấn chất dẻo tập kết ở trong các đại dương: tương đương với một chiếc xe chở rác đầy đủ mỗi phút. Ô nhiễm này đe doạ sự sống sót của cá và các sinh vật biển khác, phá hủy các hệ sinh thái biển và ven biển có thể hỗ trợ trên ba tỷ người trên toàn thế giới và gây nguy hiểm cho sức khoẻ con người bằng cách thâm nhập vào chuỗi thức ăn. Nếu không có hành động nào được đưa ra, vào năm 2050 có thể có nhiều chất dẻo hơn cá ở các đại dương.

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 6 tháng 10 năm 2017. Để tham gia, sinh viên cần phải ghi danh vào một chương trình sau đại học hoặc sau đại học tính đến tháng 6 năm 2017, được hỗ trợ bởi một giảng viên, và nộp một mục vào một hoặc nhiều mục sau:

1. Kỹ thuật và Thiết kế: bao gồm các đổi mới về vật liệu, quy trình sản xuất, thiết kế bao bì và các lĩnh vực có liên quan dẫn đến giảm đáng kể nhựa biển.
2. Truyền thông: bao gồm các sản phẩm đa phương tiện, ứng dụng dành cho thiết bị di động và cách kể chuyện sáng tạo nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng cho hành động công cộng chống lại plastic biển.
3. Kinh tế: bao gồm các phương pháp tiên tiến để đánh giá tác động kinh tế của ô nhiễm nhựa và/hoặc phát triển các mô hình tài chính và kinh doanh mới để giải quyết các thất bại của thị trường.
4. Dự đoán và Phục hồi: bao gồm việc phát triển các công cụ phân tích (các thuật toán, mô hình, nhận dạng điểm nóng) để nắm bắt tốt hơn và giám sát dữ liệu về ô nhiễm nhựa và đưa ra các giải pháp.

Một chiến thắng trong mỗi thể loại sẽ được công bố tại Hội nghị Rác Thứ sáu International Marine ở San Diego, California sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng ba năm 2018. Người trúng giải sẽ có cơ hội để trình bày ý tưởng của họ tại hội nghị cũng như tham gia các chương trình tăng tốc hàng năm chống lại ô nhiễm plastic (nhựa), cung cấp tư vấn và hỗ trợ để giúp làm cho các ý tưởng thành công về mặt thương mại.

Để có hướng dẫn chi tiết về cách nhập và đánh giá các tiêu chí:

Https://www.thinkbeyondplastic.com/marineplasticsinnovationchallenge

Nguồn: climateactionprogramme.org

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *