Phát triển bền vững

Mô hình quản lý môi trường địa phương

5 / 5 ( 1 vote ) 1- Nhận thức chung về kiểm soát môi trường địa phương. Trong hệ thống thị trường thường hoạt động kém hiệu quả đối với các vấn đề ô nhiễm môi trường, nghĩa là không mang lại kết quả hữu hiệu về xã hội. Vì vậy, Nhà nước cần […]

23 September, 2016 Posted in Bài giảng – giáo trình, Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Văn bản tài liệu

Cơ sở lí luận trong việc xây dựng và thực thi REDD tại Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) REDD là một vấn đề còn rất mới mẻ. Tại Việt Nam, chương trình này mới được triển khai từ năm 2008. Bởi vậy, việc tham khảo các chương trình REDD đã được thực hiện tại các quốc gia khác là rất cần thiết. Tuy nhiên, trình độ […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Quản lý tài nguyên, Tài nguyên rừng

Chi trả dịch vụ cảnh quan môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) Chi trả dịch vụ cảnh quan thường bao gồm chi trả phí tạo lập và bảo vệ cảnh quan, chi trả phí vào cửa các khu vực bảo tồn để tạo nguồn quỹ bảo tồn thông qua du lịch; và du lịch dựa vào cộng đồng (CBT) như […]

17 January, 2016 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, Du lịch bền vững, Phát triển bền vững, Phát triển bền vững, Sinh thái & giáo dục