Văn bản tài liệu

Công Tác Quản Lý Chất Thải Rắn Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Dương

3 / 5 ( 2 votes ) Nguyễn Hồng Nguyên – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương …………………………………………………………………………………………………. I. GIỚI THIỆU CHUNG. Bình Dương được tách ra từ tỉnh Sông Bé năm 1997 (gồm 01 thị xã và 6 huyện), có diện tích 269.443 ha với tứ cận tiếp giáp […]

29 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Chất thải rắn và nguy hại, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Chính Sách Nhà Nước Về Môi Trường Tại Làng Nghề Thủ Công Mỹ Nghệ Việt Nam

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Thị Thu Hường Viện Đại học mở Hà Nội ……………………………………………………  TÓM TẮT Làng nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất của các làng nghề […]

29 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Văn bản tài liệu

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm không khí kuyên Biên giới đến Miền bắc Việt Nam

5 / 5 ( 2 votes ) PGS.TS. Dương Hồng Sơn, TS. Lê Ngọc Cầu, ThS. Lê Văn Quy, CN. Lê Văn Linh Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu   TÓM TẮT Nhóm nghiên cứu đã thực hiện quan trắc tại 9 tỉnh ở Miền Bắc là Cao Bằng, […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Công cụ vĩ mô môi trường, Công nghệ môi trường, GIS và quản lý môi trường, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Khí thải, Quan trắc môi trường, Tin trong nước, Tin tức môi trường, Văn bản tài liệu

Viễn Thám Hỗ Trợ Quản Lý, Giám Sát Môi Trường ở Việt Nam: Tiềm Năng Và Thách Thức

5 / 5 ( 1 vote ) TS. Nguyễn Xuân Lâm, TS. Trần Tuấn Ngọc,  Cục Viễn thám quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường …………………………………………………………………………………………………. I. ĐẶT VẤN ĐỀ. Đánh giá thực trạng tình hình môi trường, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản tài liệu

Xây Dựng Chương Trình Nâng Cao Nhận Thức Cộng Đồng Trong Công Tác Bảo Vệ Môi Trường kênh Tàu Hủ – Bến Nghé

5 / 5 ( 1 vote ) Phạm Nguyễn Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thụy Hà Anh Khoa Khoa học Môi trường, Trường Đại học Sài Gòn.  ……………………………………………………………………………… TÓM TẮT Hệ thống kênh rạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được nạo vét và nâng cấp trong […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Văn bản tài liệu

Xử lý nước rỉ rác sau quá trình keo tụ và ozon bằng bùn hoạt tính theo mẻ (SBR)

5 / 5 ( 1 vote ) Trịnh Văn Tuyên, Viện Công nghệ Môi trường Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Văn Hữu Tập Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………………. TÓM TẮT Bài báo này trình bày kết quả thí nghiệm xử lý nước rỉ rác sau […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

3.9 / 5 ( 7 votes ) Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre ……………………………………………………… Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Quá trình phát triển và hội nhập đã giúp kinh tế, xã hội của đất nước phát triển, đời sống […]

28 October, 2015 Posted in Công cụ vĩ mô môi trường, GIS và quản lý môi trường, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Giải pháp xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay

5 / 5 ( 1 vote ) Nguyễn Thị Tố Uyên Viện Nhà nước và Pháp luật – Học viện CTQG Hồ Chí Minh ——————————————————————————– Phát triển kinh tế – xã hội gắn kết với BVMT (BVMT) là mục tiêu và cũng là đường hướng cơ bản để đạt tới sự phát triển bền vững. […]

28 October, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Sinh thái nhân văn, Tin trong nước, Tin tức môi trường, Văn bản tài liệu

Phiếu điều tra thu thập thông tin quản lý môi trường cảng cả

5 / 5 ( 1 vote ) Để có cơ sở xây dựng, đề xuất một số giải pháp cơ bản về chính sách nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý môi trường tại các cảng cá, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của các […]

27 October, 2015 Posted in Luận văn – luận án, Văn bản tài liệu

Bài giảng: Công nghệ xử lý chất thải rắn

4 / 5 ( 3 votes ) Học phần gồm các khái niệm, cơ sở khoa học quản lý chất thải rắn và cơ sở khoa học, cơ chế, quy trình các công nghệ xử lý chất thải rắn. Chương 1 trình bày các nội dung về công tác quản lý chất thải rắn ở […]

26 October, 2015 Posted in Bài giảng – giáo trình, Văn bản tài liệu