Biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kê ở các tỉnh duyên hải miền trung

PGS.TS. Lê Văn Thăng, ThS.NCS. Nguyễn Đình Huy Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Số 7, Hà Nội, thành phố Huế Email: thanghue56@gmail.com ABSTRACT This paper has been developed and applied the criteria of 14 indicators in order to assess the adaptation possibility of the 16 livelihood models to climate change […]

9 November, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu

Những tồn tại của bản kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Yên và đề xuất các nội dung cập nhật

1Lê Văn Thăng, 1*Lê Quang Cảnh, 1Nguyễn Đình Huy, 1Hoàng Ngọc Tường Vân, 1Hồ Thị Ngọc Hiếu (1)Viện Tài nguyên và Môi trường- Đại học Huế * Email:canhlequang@gmail.com TÓM TẮT Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Phú Yên đã được ban hành năm 2012 nhằm mục tiêu định […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Thích ứng biến đổi khí hậu, Văn bản tài liệu

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh họcc biển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Đại học Quốc gia Hà Nội Email: nchoi52@gmail.com TÓM TẮT           Đến nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) biển ở Việt Nam chưa được tiến hành theo đúng nghĩa của nó. Song, những nỗ lực vừa qua trong việc áp dụng cách tiếp cận của […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ TRÁI ĐẤT 1. Giới thiệu chung Khoa Khoa học Môi trường và Trái đất thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên được thành lập từ năm 2002, trên cơ sở sát nhập Bộ môn Địa lý và Bộ môn Khoa học Môi trường thuộc Trường Đại […]

29 October, 2015 Posted in Giới thiệu Doanh nghiệp, Khác

Tác động của biến đổi khí hậu đến tự nhiên và xã hội

GS.TSKH. TRƯƠNG QUANG HỌC Chương trình Hợp tác Việt Nam – Thụy Điển (SEMLA), Bộ Tài nguyên và Môi trường Hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề môi trường bức xúc trên phạm vi toàn cầu, bao gồm: sự biến đổi khí hậu (BĐKH), suy thoái đa dạng […]

27 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu và vấn đề mực nước biển dâng

“Biến đổi khí hậu và vấn đề mực nước biển dâng”  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam  Những năm 90 của thế kỷ XX, toàn thế giới quan tâm đến vấn đề môi trường. Con người tự hỏi chúng ta đang làm gì với hành tinh này và họ càng nhận […]

26 October, 2015 Posted in Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu