Cơ sở pháp lý lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Khai thác than tác động đến môi trường

3.9 / 5 ( 13 votes ) Quảng Ninh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng, có nhiều loại đặc thù, trữ lượng lớn, chất lượng cao mà nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước không có được như: than, cao lanh, đất sét, cát thủy tinh, đá vôi… 90% trữ lượng […]

23 December, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Tác động môi trường từ hoạt động sản xuất đồ mộc, thủ công mỹ nghệ

5 / 5 ( 1 vote ) Các tác động tích cực của dự án: *. Các tác động tích cực của dự án đem lại có liên quan chặt chẽ với các vấn đề kinh tế xã hội: + Việc xây dựng cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ không […]

3 November, 2015 Posted in Đánh giá tác động môi trường, ĐTM một số ngành

Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Căn cứ pháp lý – Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; – Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; – Luật đất đai số 13/2003/QH11; – Luật Đầu tư số 59/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; – Luật Phòng cháy chữa […]

3 November, 2015 Posted in Phương pháp ĐTM, Đánh giá tác động môi trường