hệ thống quản lý môi tường

Tiêu chuẩn ISO 14000 về Quản lý Môi trường

5 / 5 ( 1 vote ) 1. Lý do và cách thức ISO xây dựng các tiêu chuẩn quản lý Môi trường Tháng Giêng năm 1993, ISO đã lập ra Uỷ ban Kỹ thuật (TC) 207 để xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường. Mục đích của việc khởi […]

15 December, 2015 Posted in ISO – Tiêu chuẩn chất lượng, Văn bản tài liệu