Luật đa dạng sinh học

Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học

     Sự suy giảm đa dạng sinh học      Đa dạng sinh học đang bị suy giảm với tốc độ nhanh hơn hẳn so với bất kỳ thời kỳ nào kể từ khi loài khủng long bị tuyệt diệt cách đây khoảng 65 triệu năm. Người ta cho rằng trong các rừng nhiệt đới luôn […]

15 December, 2015 Posted in Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Nghiên cứu hiện trạng, đặc điểm sinh học và sinh sản của trắc dây (dalbergia annamensis a. chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên và đề xuất biện pháp bảo tồn

Nguyễn Thị Kim Triển(1), Nguyễn Khoa Lân(2), Trần Thị Tú(3), Trần Hiếu Quang(3) 1. Trường Đại học Phú Yên 2 . Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế 3 . Viện Tài nguyên và Môi trường – Đại học Huế Email: tutrancreb@yahoo.com Tóm tắt Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) là loài trong […]

8 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Công tác bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh Nam Định

Phan Văn Phong Phó GĐ Sở TN&MT Nam Định   I. HIỆN TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC Tỉnh Nam Định nằm ở phía Nam đồng bằng châu thổ sông Hồng, dân số gần 2 triệu người, có diện tích: 1.669 km2. Tỉnh Nam Định có 2 trong số 5 khu vực đa dạng sinh học […]

7 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh họcc biển Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi Đại học Quốc gia Hà Nội Email: nchoi52@gmail.com TÓM TẮT           Đến nay, quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) biển ở Việt Nam chưa được tiến hành theo đúng nghĩa của nó. Song, những nỗ lực vừa qua trong việc áp dụng cách tiếp cận của […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Biến đổi khí hậu, Hiện trạng biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên, Sinh thái & giáo dục, Tài nguyên sinh học, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững

Một số vấn đề tồn tại trong thực thi luật đa dạng sinh học

    ThS. Trần Ngọc Hoa,     Phó vụ trưởng Vụ KH,CN&MT, Văn phòng Quốc hội   TÓM TẮT Luật Đa dạng sinh học (ĐDSH) được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3 thông qua năm 2008. Đây là văn bản pháp lý có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản lý […]

1 November, 2015 Posted in Bài báo nghiên cứu về môi trường, Sinh thái & giáo dục, Văn bản tài liệu, Đa dạng sinh học cho phát triển bền vững