Nước mặt

QCVN 08:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước mặt

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT National technical regulation on surface water quality 1. QUY Đ ỊNH CHUNG 1.1. Ph ạm vi áp dụng 1.1.1. Quy chu ẩn n ày quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng n ước mặt. 1.1.2. Quy chu ẩn này áp d […]

4 November, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp, Văn bản pháp lý môi trường, Văn bản tài liệu

Kỹ thuật xử lý nước giếng khoan đơn gian mà hiệu quả

Hiện nay, mặc dù nước máy đã đến với người dân nhưng nhiều hộ gia đìnhvẫn còn thói quen sử dụng nguồn nước ngầm với suy nghĩ nước nào cũng là nước nhưng nước tự khoan thì không phải trả tiền. Ít ai nghĩ đến những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng nguồn nước ngầm […]

22 August, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp

Nguồn nước sạch của chúng ta sẽ suy giảm mạnh do hoạt động của con người

Nước là tài nguyên vô cũng quý giá đối với sự sống, nếu không có nước thì không có sự sống trên hành tinh của chúng ta. Trong cấu trúc động thực vật thì nước chiếm 95-99% trọng lượng các loài cây dưới nước, 80% trọng lượng loài cá, 70% trọng lượng các loài trên […]

24 February, 2016 Posted in Công nghệ môi trường, Nước thải và nước cấp